• Ostromhétvége a sárospataki várban – 2015

  Újabb ostromot vertek vissza Patak várának védői

  A pataki vár csaknem 500 évszázados történelméből három ostrom történetét őrizték meg a források. 1594 karácsonyán Balassi Bálint foglalta el a várat, 1697 nyarán a hegyaljai felkelés kirobbanásakor Szalontai György vezetésével ütöttek rajta a pataki őrségen.1703 augusztus végén II. Rákóczi Ferenc kurucai, Orosz Pál ezereskapitány vezetésével szerezték meg a várat.
  Patak legújabb kori történetében 11-12. ostromának lehettek tanúi 2015. július 18-19-én az érdeklődők. A 2010-ben útjára indult sárospataki ostromhétvége sorozatát az elmúlt hétvégén hatodik alkalommal rendezte meg a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma.
  A két napos program szakmai szervezője a Bethlen Gábor Hagyományőrség Egyesület. A Balatoni Imre vezette Egyesület hajdúi mellett a kezdetektől itt vannak Sárospatakon a régi zenét játszó Héttorony Hangászok zenészei és a kassai Bethlen Garde hagyományőrző katonái.
  A 2015. évi program mind a közreműködők, mind az érdeklődőket tekintve igazi közép-európai találkozó volt. A felsoroltakon kívül a Mare Temporis Alapítvány és a tatai Pálffy Kompánia tagjai érkeztek Magyarországról, a Fringia Egyesület tagjai Pozsonyt képviselték, de bekapcsolódtak a rendezvény programjaiba lengyel, német és spanyol hagyományőrzők is.
  A hagyományok szerint az ünnepélyes megnyitóval és a résztvevő csapatok felvonulásával vette kezdetét a program. Tamás Edit a szervező MNM Rákóczi Múzeuma nevében köszöntötte a megjelenteket. Aros János Sárospatak Város polgármestere a város legjelentősebb idegenforgalmi eseményei sorában említette a programot. Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója az esemény nemzetközi jellegét is hangsúlyozva magyarul és angolul üdvözölte a megjelent csapatokat. A tábori mustra, a mesterség, a hadi és a tüzérségi bemutatók a várárokban és a várkertben mindkét nap nagyon sok látogatót vonzottak. Sokan érdeklődéssel figyelték, s tanulták a vár sütőházában a XVII. századi étkek készítését, s lehetőség szerint kóstolták a kemencéből kikerülő finomságokat. A magyar mellett szlovák, s lengyel nyelven beszélő családok népesítették be a résztvevő csapatok táborát.
  Az ostromhétvége mindkét napjának fő eseménye a Bodrog part felőli oldalon rendezett várostrom volt. A Vörös-tornyot körülölelő Olaszbástya kazamata magasodó falai kiváló lehetőséget adtak az ostromlétrás jelenet bemutatására. A puskalövések sorozatát, s még inkább az ágyúlövések hatalmas robaját a Bodrog vize felerősítette – egészen különleges élményt adva az érdeklődőknek.
  Szombaton a túlerőben lévő ostromló csapatok elfoglalták a várat. Vasárnap azonban a hajdúk védte pataki vár, dacolva a támadók túlerejével, visszaverte az ellenség támadását. 
  Egy év fegyvernyugvást követően, 2016. július harmadik hétvégéjén újra várjuk az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumába. Az a hír járja, hogy akkor újra ellenség közelít majd, de bízunk a Bethlen Gábor Hagyományőrség és az általuk verbuvált csapatok erejében, furfangjában és a hadi szerencsében!

   

   

 • Sárospataki ostromhétvége – nyolcadszor

  Sárospatak vára nem végvár volt, magánföldesúri birtokközpontként épült a XVI. században. Előbb a  Perényiek erődített központja, majd fénykorában, a XVII. században a Rákóczi család uralta. Mindként család folyamatosan erődítette a várfalait és bástyáit. A vár története során háromszor foglalták el. 1684 karácsonyán Balassi Bálint birtokolta egy rövid időre, 1697-ben a hegyaljai felkelők rohanták meg sikeresen, 1703-ban Rákóczi kurucai is győzedelmesen ostromolták.
      A pataki vár teljes kiépítésének korszaka egybeesett a magyar függetlenségi küzdelmek időszakával, a harmincéves háború hadjárataival. Ennek az időszaknak két jelentős erdélyi fejedelme Bethlen Gábor és I. Rákóczi György volt. Korszakuk jellegzetes katonái a hajdúk voltak.  
      Amikor 2010-ben a MNM Rákóczi Múzeuma útjára indította az „Ostromhétvégét” a program szakmai megvalósítására a Bethlen Gábor Hagyományőrséggel kötött „szövetséget”.
      A rendezvény ez évben megújult formában, kibővült csapatlétszámmal és színesebb programmal várta az érdeklődőket. Magyarországról a Bethlen Gábor Hagyományőrség hajdúi, a Mare Temporis Alapítvány, az Egri Vitézlő Oskola és a Hungari Dzsebedzsi alkotott önálló katonai tábort. Szlovákiából a kassai Bethlen Garde, Lengyelországból a Polish Haiduking Team tábora csatlakozott hozzájuk. Osztrák és német hagyományőrzők is bővítették a „katonák” létszámát. A német résztvevők folytatták azt a hagyományt, hogy Sárospatakra tartva Kassától  a várig gyalogosan teszik meg az utat korabeli katonai viseletben.  Az út utolsó szakaszán Bethlen Gábor hajdúi közül is csatlakoztak hozzájuk.
      A kétnapos ostromhétvége programjai új helyszínen, a várkertben épült katonai táborban zajlottak.  Ide várták a  hadi- és mesterség bemutatókra a látogatókat. S jöttek... Mindkét nap telt ház volt a katonai táborban. Magyarok mellett szlovákok és lengyelek is voltak szép számban az érdeklődők között.  Immár hagyomány, hogy eközben XVII. századi étkek készülnek a vár sütőházában.
      A Hungari Dzsebedzsi érdekes gyerekfoglalkoztatóval és korhű játékokkal várta a családokat “Volt egy török, Mehemet…” címmel. Itt a török szőnyegek „olvasásának tudományát” épp úgy megismertették, miként a  török eredetű, XVI-XVII. században nyelvünkbe bekerült szavakat. A “Kapitányok lakomája” (a keresztény elöljárók és a török követ egy színi játékokkal fűszerezett látványosság keretében fogyasztotta el a sütőházban készült ételeket) nem csak a gasztronómia terén nyújtott művelődéstörténeti ismereteket. Ezt követte a német tűzmester hadi bemutatója és a tábori mulatság – zene és tánc a Héttorony Hangászokkal.
      Mindkét nap fő attrakciója az ostromjelenet volt. Szombaton a Vörös-torony és a Bodrog közötti területről hallatszott messzire a hangos fegyverropogás.  Hagyományos helyszínen, az Olasz-bástyánál próbálták a falakot ostromolva elfoglalni – sikertelenül - a várat. Vasárnap a nyugati városfalnál, a Mezei-bástyánál rajtaütve próbálkoztak az ostromlók. A várfalakon, a bástyánál, a várárokban zajló összecsapások rendkívül érdekessé tették a nagyszabású záróeseményt.
      A MNM Rákóczi Múzeuma kétnapos ostromhétvégéje sokakat vonzott a városban, a Rákóczi-várba. Az új és visszatérő programok iránt nagy volt az érdeklődés. Az új, a nyugati városfal menti csatahelyszín a változatos terepviszonyok és az erődítmény sokszínűsége miatt rendkívül látványos ostromot tett lehetővé.
      Köszönet az élményért a résztvevő hagyományőrzőknek és a szakmai előkészítőknek, a Bethlen Gábor Hagyományőrségnek!

  Tamás Edit

Elérhetőség

Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma

Sárospatak 3950 Szent Erzsébet út .19
Phone: +36 47 311-083

Email: info@rakoczimuzeum.hu

Néprajzi Kiállítóhely Sárazsadány

Sárazsadány 3942 Fő út 36-38.
Phone: +36 47 311-083

Email: info@rakoczimuzeum.hu

Alapítvány

Pataki Vár Alapítvány

Támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!

Alapítás éve: 1991

Adószám 1% adományozáshoz:18400027-1-05