Történeti gyűjtemény

A Történeti Gyűjtemény 3290 darabos műtárgygyűjteményével a Rákóczi Múzeum harmadik legnagyobb tematikus egysége. A történeti gyűjtemény négy nagy egységbe csoportosítható:

 1. A Rákóczi-család történetéhez kapcsolódó darabok. Gyűjtésük a kezdetektől folyamatos. XVII-XVIII. századi tárgyak és XIX-XX. századi kultusztárgyak alkotják a gyűjteményt. Különleges darabként megemlíthetjük II. Rákóczi Ferenc fejedelem pecsétnyomóját, I. Rákóczi György, Báthory Zsófia, Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc leveleit, a korból származó fegyvereket, ládákat, a Loránffy címerképes erkély kőfaragványait.1 A kultuszt jelzik az 1906-os újratemetéséhez kapcsolódó darabok (újságok, emléklapok, képeslapok), a Kallós Ede reliefek, a Kelet-hajó makettje. Ezt a témakört egészíti ki a képzőművészeti gyűjtemény nagyszámú, a Rákócziakhoz kapcsolódó ábrázolása (Jakobey képek, a sárospataki országgyűlés ezereskapitányai, László Fülöp és ismeretlen mesterek Rákóczi és kuruc témájú képei), az 1976-ban, a Rákóczi évfordulóra készült plakettek. A Rákócziakhoz kapcsoló tárgyakat őriz a bútor- (a sárospataki Lorántffy-ajtók, a zborói Rákóczi-szekrény), az érem és a régi könyvek gyűjteménye (Váradi Biblia, Calepinus, Comenius).
 2. Szathmáry Lajos Kossuth gyűjteménye. A híres chicagói magyar műgyűjtő, öreg pataki diák múzeumunknak ajándékozta Kossuth gyűjteménye legjelentősebb darabjait (halála után, 1997-ben kerültek ide): Kossuth ábrázolások, metszetek, levelek, a szabadságharcosok iratanyagai. Egyedi a Mississippi hajónaplója, a new york-i étlap, a pohárköszöntők listája, a kormányzói pár névjegye. A könyvek közül az 1850-ben és 1852-ben Amerikában (Kossuth Lajosról) kiadottak jelentősek. Ehhez a témakörhöz kapcsolódik a monoki helytörténeti gyűjtemény.
 3. Helytörténeti jelentőségű, vegyes jellegű anyag a XVI. századtól a XX. századig: pecsétnyomók, az ostyasütők, a zárak, az edények, viseleti darabok, fegyverek, ékszerek.
  Különleges darabok a vártemplomi kriptaleletek, gyűrűk, köztük Perényi Gábor és felesége Országh Ilona eljegyzési gyűrűje, ékszertű, függők, kézelőgombok, fülesgombok. A restaurált ruhadarabok a XVI-XVII. századi viselettörténet emlékei. Halotti címereink is több korszakon ívelnek át és állapotuk is változatos.
  Az 1855-ös bádogkép a Bretzenheim hercegi családot a pataki várával ábrázolja. A XVIII-XX. századi zászlók történelmünk egy-egy epizódjára hívják fel figyelmünket (koronázások), a századfordulós díszmagyarok Zemplén vármegye nemeseit elevenítik meg. Pecsétnyomó gyűjteményünk legrégebbi darabjai Olaszliszka és Tarcal mezőváros XVI. századi és a gönci csizmadia céh 1683-as pecsétje. Az ötvöstárgyak között érdekes a Kazinczy Gábor által a Kazinczy Körnek Kazinczy Ferenc emlékére adott serleg. A fegyvergyűjtemény igen változatos. Bronzkori kard, népvándorlás-kori lándzsacsúcs éppúgy található köztük, mint XVIII-XIX. századi darabok. Az egyszerű pikától, a terjedelmes maximilián vértig. Kéziratos XVIII-XIX. századi térképeink fontos azonosítási forrásként szolgálnak.
 4. A XVI-XVII. századi későreneszánsz kőfaragványok gyűjteménye a vár építéstörténetének fennmaradt tanúi. A hazai művészet becses darabjai a vörösmárvány domborműtöredékek, a reneszánsz kisangyal és a pastofórium töredéke a XV. század végéről. Említést érdemel Perényi Gábor sírkőtöredéke, a márvány a keresztelő medence (?), a gyönyörű medailon és a páncélos vitéz vörösmárvány sírköve.
  A klasszicista szobortöredékek, padlábak, oroszlánszobrok, a Bretzenheim és a Windischgraetz címerkő már egy másik korszakot jeleznek a vár történetében. Gyűjteményünk legszebb darabjai a Reneszánsz kőtár, A beszélő kövek, a Gótikus kőtár állandó kiállításain megcsodálhatók. A restaurálások, rekonstrukciók Osgyányi Vilmos kőrestaurátor nevéhez fűződnek.
  A történeti gyűjtemény tárgyai kartonozottak, a fegyveranyagról, kövekről, fémtárgyakról, a Szathmáry gyűjteményről, kriptaleletek és az ékszerek egy részéről fotók is rendelkezésre állnak. A fegyvergyűjtemény szakszerű leírását Temesvári Ferenc készítette a '80-as években. Az egyes gyűjtemény bemutatása kötetben mindössze a Szathmáry gyűjtemény esetében valósult meg.
  A történeti gyűjteményt kiegészíti az adattár helytörténeti része, mely XVI-XIX. századi történeti iratokat (Rákóczi és Kossuth levelek, nemeslevelek) és XIX-XX. századi helytörténeti dokumentumokat őriz. A fotótár negatívokat és diákat gyűjt a Rákóczi-, Kossuth témakörhöz kapcsolódva, (uradalmi központok, emlékhelyek, események helyszíne, máshol őrzött tárgyak, ábrázolások).

Dr. Tamás Edit

Elérhetőség

Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma

Sárospatak 3950 Szent Erzsébet út .19
Phone: +36 47 311-083

Email: info@rakoczimuzeum.hu

Néprajzi Kiállítóhely Sárazsadány

Sárazsadány 3942 Fő út 36-38.
Phone: +36 47 311-083

Email: info@rakoczimuzeum.hu

Alapítvány

Pataki Vár Alapítvány

Támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!

Alapítás éve: 1991

Adószám 1% adományozáshoz:18400027-1-05