Honfoglalás kori Régészeti Park

Karos a magyar - szlovák határ mentén fekszik, a Bodrogköz egyik legrégebbi települése. A község határában került elő a Kárpát-medence eddig ismert leggazdagabb honfoglalás kori temetője. Egyedül álló, igen gazdag régészeti leleteket találtak itt, amelyet a miskolci Hermann Ottó Múzeumban őriznek. Eperjesszög II. temetőhalmán az 1986-90 közötti ásatások során, a temető 73 sírhelyét tártak fel. Ezek megjelölésével készült el a honfoglalók temetőjének rekonstrukciója. 
A területen a Magyar Nemzeti Múzeum által fenntartott Honfoglalás kori Régészeti Parkot 2007-ben Nemzeti sírkertté avatták.  


A feltárt sírok teljesen új megvilágításba helyezték a térség IX–X. századi múltját: X. század első felében a magyar nagyfejedelmek hatalmi központja itt helyezkedett el. A díszes szablyák, övveretek, tarsolylemezek, a sok pénzérme bizonyítja ezt.
A temető a honfoglalás korában keletkezett, a már Bodrogközben letelepült törzsnek volt temetője pár évtizedek, a sírok hierarchia szerint helyezkednek el. Kiemelkedő rangú és gazdagságú férfi nyugodott az 52. sírban, melynek helyét emlékmű őrzi. A mellette talált tárgyak alapján valószínű, hogy jelentős szerepet töltött be a X. század nagy fejedelmei között. Előterében áll a hét vezér szimbolikus sírja, korabeli kialakításban, és egy szimbolikus turul madár. A férfiak erős felfegyverzettsége, méltóságjelvényekben való gazdagságuk azt jelezheti, hogy e temetőben a fejedelmi kíséret különböző rangú vezetői, családtagjaik és háziszolgáik, valamint helyzetüknél fogva többnyire nőtlen kísérő harcosaik nyugodtak. Közülük kerülhettek ki a kalandozó hadjárat vezetői és résztvevői is.

Elérhetőség

Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma

Sárospatak 3950 Szent Erzsébet út .19
Phone: +36 47 311-083

Email: info@rakoczimuzeum.hu

Néprajzi Kiállítóhely Sárazsadány

Sárazsadány 3942 Fő út 36-38.
Phone: +36 47 311-083

Email: info@rakoczimuzeum.hu

Alapítvány

Pataki Vár Alapítvány

Támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!

Alapítás éve: 1991

Adószám 1% adományozáshoz:18400027-1-05