Mit jelent Tőkés Lászlónak Sárospatak díszpolgárának Sárospatak és a Rákócziak öröksége?

Sárospatak református „szentje”

Európa jelenkori, migránsok általi inváziója közepette kiváltképpeni időszerűséget nyer Árpád-házi királyaink és szentjeink krisztusi hitünket és keresztény nemzetünket oltalmazó történelmi szolgálata. Erre emlékeztessen bennünket Sárospatak nagy szülöttjének, Árpád-házi Szent Erzsébetnek az alakja.
Évszázadokat ugorva az időben – mutatis mutandis – hasonló szerepet töltöttek be a nemzet életében Erdélyország dicső fejedelmei. Erdély Bocskai, Bethlen és I. Rákóczi György neve által fémjelzett aranykorában Sárospatak egy másik nagy szülöttje, Lorántffy Zsuzsanna fejedelemnéasszony osztott „örök társa”, a „bibliás őrálló” hitvédő és országépítő munkásságában. Hogyha nekünk, reformátusoknak is volnának szentjeink, Ő, akit Apáczai Csere János „az egész reformata religió Dajkájaként” emlegetett, minden bizonnyal hitünk legkiválóbb szentjei közé tartozna…
A Sárospataki Múzeum Rákócziaknak szentelt emlékévében az egykor „boldognak” nevezett Várad Isten iránti hálaadással emlékezik I. Rákóczi György fejedelemre, néhai várkapitányra, valamint hites feleségére, akit – az előbb mondottak értelmében – akár védőszentjeként is tisztelhetne. A városalapító Szent László király örökébe lépve a fejedelmi házaspár hív ura és patrónusa volt. „Erdély kapujának”, nagylelkű támogatója a váradi „reformata ecclésiának”, a Kecskeméti Miklós rektorsága alatt jelentős tudományos központ rangjára emelkedő „schola illustrissimának”, valamint a Szenczi Kertész Ábrahám által vezetett és a Váradi Biblia kinyomtatásával büszkélkedő váradi nyomdának.
Ez volt a dicső múlt – mondhatnánk. Nagyváradon viszont manapság is töretlenül tovább él áldott emlékű Zsuzsanna fejedelemnéasszony öröksége és szelleme. 1989, az istentelen nacionálkommunista önkényuralom bukása után röviddel az Ő nevét viselő református egyházi-művelődési-szociális központot építettünk a nagyvárad-olaszi városrészben. A millecentenárium alkalmából Gergely István kolozsvári szobrászművész remekbe szabott szobrával örökítettük meg emlékét az olaszi Ezredév-téren. Templomunk szomszédságában tíz évi kemény küzdelem révén visszaszerzett református gimnáziumunk szintén az Ő nevét viseli. A Templom az Iskola és az Emlékpark hármasában, a maga tárgyi és eszmei valóságában, Lorántffy Zsuzsanna életének eleven bizonyságtételével hirdeti minden az Isten dicsőségét. Nem utolsó sorban pedig, az az úrasztali terítő, mely az Ő hagyatékából származó, féltve őrzött kincse a nemes eklézsiának…

Nagyvárad, 2016. június 10.

Tőkés László

Elérhetőség

Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma

 Sárospatak 3950 Szent Erzsébet út .19
 Phone: +36 47 311-083
 Email: info@rakoczimuzeum.hu

Néprajzi Kiállítóhely Sárazsadány

Sárazsadány 3942 Fő út 36-38.
Phone: +36 47 590-005
Email: info@rakoczimuzeum.hu

Alapítvány

Pataki Vár Alapítvány

Támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!

Alapítás éve: 1991

Adószám 1% adományozáshoz:18400027-1-05