Tudta-e, hogy 1584. december 25-én Patakon kötött házasságot Balassi Bálint és Dobó Krisztina?

1573-ban az egri hős, Dobó István özvegye, Sulyok Sára és gyermekei Ferenc, Krisztina, illetve Dobó Domokos kiskorú árvája, Jakab kapta 100 ezer rénes forint fejében a sárospataki uradalmat. 1676-ban Dobóné feleségül ment Csáki Pálhoz. Dobó Krisztina 1577-ben megesküdött első férjével, Várdai Mihállyal.  
Négyen rendelkeztek a pataki uradalomban birtokrésszel. Örökösen civakodtak igazukért. Dobó Ferenc 1578-ban kártalanította anyját, 1582-ben megosztozott testvérével. Dobó Krisztina 1583 decemberében megözvegyült. A gyászév leteltével újra férjhez ment, s újra fellángolt a birtokvita. Az új férj Balassi Bálint, aki Krisztina első unokatestvére, anyjuk révén rokonok.
A pataki vártemplomban megkötött házasságával Balassi Bálint közelébe került a gazdag Dobó-örökségnek. Kialakul nem kevésbé viharos életének újabb botránya. A házasság jogán a férj nyomban elfoglalta a pataki várat. Dobó Ferenc (immár sógora) katonái azonban visszafoglalták azt. Krisztinát és Balassit azonban „vérfertőző” házasságukért és Patak elfoglalásáért főbenjáró bűn fenyegette. 1587-ben az egyházi bíróság érvénytelenítette házasságukat.
Dobó Krisztina szabadon rendelkezhetett pataki birtokrészével. 1588 végén be is költözött a várba. 1589 augusztusában Pethő Gáspár zempléni birtokos felesége lett. Mindössze 30 éves, amikor meghal, 1590 februárjában. Balassi Bálint 1594-ben hunyt el.
A gyermektelen Dobó Ferenc unokaöccsét, Balassa Jánost tette meg örökösévé. Ő azonban a nagybátyját megelőzve 1601-ben, 16 esztendős korában Boroszlóban meghalt.
Dobó Ferenc 1602 szeptemberében Eperjesen, ötvenévesen hunyt el. 1601 januárjában végrendelkezett feleségével közös síremlék készítéséről. Végakaratát Patak következő birtokosa, Lorántffy Mihály váltotta valóra. Ez a közös, márvány síremlék a sárospataki vártemplomban ma is megtalálható.

 Tudta-e, hogy Balassi Bálint az 1570-es években többször megfordult Patakon? 1577-ben a pataki Gombos-kertben fordította, vagy fejezte be a „Pataki szép históriát” Eurialusnak és Lucretiának történetét.
Tudta-e, hogy Dobó Ferenc későbbi felesége a fiatal, gazdag és szép Kerecsényi Judit lehetséges férjjelöltként tekintett Balassi Bálintra? 1575-76-ban a gyulafehérvári a fejedelmi udvarba találkoztak. Ekkor kezdődött, s maradt félbe szerelmi történetük. Később a már megözvegyült Kerecsényi Judit felkínálta szabaddá lett kezét a költőnek – eredménytelenül.
Tudta-e, hogy verseiben is megtaláljuk Dobó Krisztinát, akivel együtt 1586-ban katolikus hitre tért?
Tudta-e, hogy Dobó Krisztinával kötött rövid házasságból született 1585-ben Balassi Bálint egyetlen fia, János?

Elérhetőség

Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma

 Sárospatak 3950 Szent Erzsébet út .19
 Phone: +36 47 311-083
 Email: info@rakoczimuzeum.hu

Néprajzi Kiállítóhely Sárazsadány

Sárazsadány 3942 Fő út 36-38.
Phone: +36 47 590-005
Email: info@rakoczimuzeum.hu

Alapítvány

Pataki Vár Alapítvány

Támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!

Alapítás éve: 1991

Adószám 1% adományozáshoz:18400027-1-05