Tudta-e, hogy 1708. novemberében és decemberében zajlott a sárospataki országgyűlés?

A II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc alatt a Rendi Konföderáció három országgyűlést tartott.1705-ben Szécsényben, 1707-ben Ónodon, 1708-ban Sárospatakon.
A nemzeti összefogás és a hadsereg megerősítése céljából hívta össze a Fejedelem a sárospataki országgyűlést. Október 28-án a szatmári táborból küldte ki országgyűlés meghívólevelét Rákóczi. A nemes vármegyék, az egyházi főméltóságok és a conventek, a kiváltságos területek (jász, kun, hajdú), a szabad királyi városok, a mezővárosok és regális urak voltak a címzettek.  Az országgyűlés november 28 és december 20 között ülésezett Rákóczi elnökletével. Első napján a conventuson összegyűltek névsorát állították össze.  A résztvevők száma az előző országgyűlésen részt vettekhez képest radikálisan lecsökkent. Az ellenség támadásai miatt több megye nem tudta elküldeni követeit. A dunántúli megyék követei nem tudtak megjelenni. A bányavárosokat a császári katonaság október végén elfoglalta, oda még a meghívót sem tudták elküldeni.
Az ügyek közül az egyik legfontosabb a zárszámadás, azaz a költségvetés és elszámolás nyilvános vitája volt.  A gazdasági ügyek rendezése után a fegyverszünet és a béketárgyalások megindításáról tárgyaltak.
Az országgyűlés törvényt hozott a a harcoló jobbágyok sorsáról, biztosítva társadalmi felemelkedésük lehetőségét, kimondva a katonai szolgálatot kitöltő, végig kitartó jobbágyok hajdúszabadságát.Felismerve, hogy a háború folytatásának és sikeres befejezésének ez az egyetlen feltétele. Rendelkeztek Tarpa hajdúszabadságáról.  December 18-án a fejedelem a szentesítette a törvényeket.Tudta-e, hogy II. Rákóczi Ferenc 1708  november 22-ére, a Zemplén megyei Tállya mezővárosába hívta össze az országgyűlést? Az szállások alkalmatlansága miatt került át a  helyszín november 19-én Sárospatakra.
Tudta-e, hogy a szokások szerint ez országgyűlés meghívóját a meghirdetett időpontnál 60 nappal hamarabb illett kiküldeni? Idő hiányában tért el ettől a szokástól Rákóczi. 
Tudta-e, hogy az országgyűlés pontos helyszínének meghatározása ma is kérdéses? A vár történetének írója, Détshy Mihály a nyugati szárny emeletén található „aranyas palotát” és a  Vörös-torony lovagtermét (más szóval „öreg palota”) egyaránt rossz állapotúnak írja le a korabeli írott források alapján.
Tudta-e, hogy az országgyűlés idején, december 19-én a város piacán fejezték le az árulással vádolt Bezerédj Imre brigadérost és Botka Ádám alezredest?
Tudta-e, hogy Beniczky Gáspár fejedelmi titkár naplójában is olvashatunk az országgyűlésről?
Tudta-e, hogy a MNM Rákóczi Múzeuma Reneszánsz kőtárában kiállított egyik sírkő, egy fej nélküli férfit ábrázol? Sokak Bezerédj Imre sírkövével azonosítják.

A sárospataki IX. tc. kimondja: „... mindazok a jobbágyok, akik a hadseregben a jelen háború végéig állandóan és hűségesen szolgálnak, s kiskorú gyermekeikkel távozni akarnak a földesúri telekről, a földesúri hatalom alól felszabadíttatnak, örök és feltételen szabadságot nyernek, s lakóhelyeik a hajdúvárosok módjára külön kiváltságokban fognak részesülni.”

Elérhetőség

Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma

 Sárospatak 3950 Szent Erzsébet út .19
 Phone: +36 47 311-083
 Email: info@rakoczimuzeum.hu

Néprajzi Kiállítóhely Sárazsadány

Sárazsadány 3942 Fő út 36-38.
Phone: +36 47 590-005
Email: info@rakoczimuzeum.hu

Alapítvány

Pataki Vár Alapítvány

Támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!

Alapítás éve: 1991

Adószám 1% adományozáshoz:18400027-1-05